مرور رده

بیزینس کوچینگ

تعریف بیزینس کوچینگ

بیزینس کوچینگ ؛ مربی کسب و کار چیست؟ تعریف بیزینس کوچینگ : همانطور که محیط کسب و کار رقابتی تر ، نامطمئن تر و پیچیده تر می شود ، رهبران به طور فزاینده ای به مربیان روی می آورند تا وضوح چشم انداز و درک اقدامات بعدی را بدست آورند. نوع…