مرور برچسب

ایلان ماسک

ایلان ماسک کیست ؟

ایلان ماسک کیست ؟ ایلان ماسک یکی از نوآوران کارآفرین بزرگ عصر ماست.کارآفرین بصیرتی، ایلان ماسک، یکی از بنیانگذاران کاریزماتیک PayPal (PYPL) و Tesla (TSLA) و همچنین بنیانگذار SpaceX، Neuralink و The Boring Company است. او به عنوان مدیرعامل…