مرور برچسب

دوره بیزینس کوچینگ چیست

دوره بیزینس کوچینگ چیست

راهنمای نهایی برای مربیگری کسب و کار ؛ با پیشنهاد ویژه از جک کنفیلد دوره بیزینس کوچینگ چیست : اداره یک کسب و کار اغلب می تواند به عنوان یک پیگیری بسیار انفرادی احساس شود. با این حال ، مانند بسیاری از چیزهای زندگی ، داشتن یک مربی باتجربه که…