مرور برچسب

ساعت دخترانه

ساعت اپل واچ دخترانه

ساعت اپل واچ دخترانه - زمانی که اپل واچ برای اولین بار معرفی شد، مطمئن نبودم که بتوانم آن را با مچ دست کوچک و دخترانه ام حس کنم. اما پس از دیدن آن بر روی مچ دست دختران حتی کوچکتر، من متقاعد شدم. من در همان روز اپل واچ خود را سفارش دادم و از…