مرور برچسب

لوگوی سامسونگ

تاریخچه شرکت سامسونگ

داستان سامسونگ در این مطلب از وبسایت پسندش سعی کردیم اشاره کوتاهی به تاریخچه شرکت سامسونگ این غول تکنولوژی جهان داشته باشیم. آغاز فروتن پس از پایان جنگ کره در سال 1953 ، کره جنوبی هنوز یک کشور در حال توسعه بود که سعی داشت از تقسیم…