مرور برچسب

متاورس و هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به زبان ساده

تعریف هوش مصنوعی به زبان ساده هوش مصنوعی به زبان ساده : مقالات بسیار خوبی در مورد هوش مصنوعی (AI) و مزایای آن برای تجارت و جامعه وجود دارد. با این حال ، بسیاری از این مقالات برای خواننده معمولی بیش از حد فنی هستند. من عاشق خواندن در مورد…

متاورس و هوش مصنوعی

متاورس و هوش مصنوعی متاورس و هوش مصنوعی : تعداد کمی از مردم متوجه می شوند که هوش مصنوعی با چه سرعتی در حال پیشرفت است. بیایید نگاهی به رشد تصاعدی ترانسفورماتورهای یادگیری عمیق بیندازیم ، نوعی شبکه عصبی که به ماشین‌ ها اجازه می‌ دهد با…