مرور برچسب

متاورس کی میاد

متاورس کی میاد

کی متاورس اینجا خواهد بود؟ متاورس کی میاد :  در حالی که سخنرانی مارک زاکربرگ در کانکت باعث می شود شما باور کنید که متاورس تقریباً در آستانه دروازه است ، واقعیت کمی پیچیده تر است. واقعیت این است که متاورس هم چندین سال دورتر است و هم در…