مرور برچسب

مربی کسب و کار

بیزینس کوچینگ کسب و کار

بیزینس کوچینگ کسب و کار :  وقتی می‌ گویم مربی  کسب‌ و کار ، ممکن است بلافاصله سخنرانان انگیزشی جذاب، اتاق کنفرانس هتل سرد و قهوه‌ ای به همان اندازه تلخ را تصور کنید. اما کوچینگ کسب‌ و کار می‌ تواند مهم‌ ترین سرمایه‌ گذاری باشد که در حرفه یا…

تعریف بیزینس کوچینگ

بیزینس کوچینگ ؛ مربی کسب و کار چیست؟ تعریف بیزینس کوچینگ : همانطور که محیط کسب و کار رقابتی تر ، نامطمئن تر و پیچیده تر می شود ، رهبران به طور فزاینده ای به مربیان روی می آورند تا وضوح چشم انداز و درک اقدامات بعدی را بدست آورند. نوع…