مرور برچسب

کامپیوتر چیست

کامپیوتر چیست

کامپیوتر چیست ؟ کامپیوتر یک دستگاه الکترونیکی قابل برنامه ریزی است که داده های خام را به عنوان ورودی می پذیرد و با مجموعه ای از دستورالعمل ها (یک برنامه) پردازش می کند تا نتیجه را به عنوان خروجی تولید کند. این خروجی را درست پس از انجام…