مرور برچسب

کتابهای بیزینس کوچینگ

کتابهای بیزینس کوچینگ

10 کتاب برتر مربیگری که شما را به مربی بهتری تبدیل می کند! کتابهای بیزینس کوچینگ : آیا عاشق خواندن هستید؟ در این مقاله ، من بهترین 10 کتاب کوچینگ در مورد کوچینگ و رشد مهارت های مربیگری را به شما آورده ام. این کتاب ها از شما مربی بهتری می…